Bezpieczne nawierzchnie POLFLEX

Bezpieczna nawierzchnia syntetyczna wykonywana w formie płyt o wymiarach 30cm x 30cm. Grubość nawierzchni od 42mm do 105mm każdorazowo dostosowana jest do parametru HIC poszczególnych urządzeń na placach zabaw. Nawierzchnia wykonywana jako dwuwarstwowa - dolna warstwa amortyzująca wykonana z granulatu SBR, górna warstwa ścieralna wykonana z granulatu EPDM lub barwionego SBR.

Płyty POLFLEX są:
- kolorowe,
- elastyczne,
- odporne na warunki atmosferyczne (słońce, deszcz, śnieg),
- odporne na wysokie i niskie temperatury,
- przepuszczalne dla wody,
- łatwe w montażu i serwisowaniu
- przyjazne dla użytkownika.

Montaż:
Przy dużych placach zabaw zalecamy montaż nawierzchni na podbudowie betonowej. Płyty przyklejane są do podbudowy. Gwarantuje to stabilność nawierzchni, brak odkształceń i zabezpiecza przed przesuwaniem się płyt i powstawaniem szczelin. Dzięki wykonanym spadkom woda deszczowa bez problemu odprowadzana jest z placu zabaw. Dzięki zastosowaniu podbudowy betonowej można instalować zabawki również na patio nad stropem garażu, przy głębokości warstw gruntu poniżej 60cm.
Przy mniejszych placach zabaw można wykonać nawierzchnię również na podbudowie mineralnej. W celu uniknięcia przemieszczania się płyt należy ograniczyć plac zabaw obrzeżem betonowym i skleić płyty do siebie.

Elementy dodatkowe:
- Płyty z literami, cyframi i innymi symbolami,
- Nakładki elastyczne na obrzeża betonowe,
- Obrzeża gumowe