Bezpieczne nawierzchnie


Bezpieczne nawierzchnie - Bezpieczne nawierzchnie POLFLEX

Bezpieczna nawierzchnia syntetyczna wykonywana w formie płyt o wymiarach 30cm x 30cm. Grubość nawierzchni od 42mm do 105mm każdorazowo dostosowana jest do parametru HIC poszczególnych urządzeń na placach zabaw. Nawierzchnia wykonywana jako dwuwarstwowa - dolna warstwa amortyzująca wykonana z granulatu SBR, górna warstwa ścieralna wykonana z granulatu EPDM lub barwionego SBR.

Bezpieczne nawierzchnie - Gry planszowe

Gry planszowe: chińczyk, warcaby, szachy, kółko i krzyżyk wykonane z nawierzchni bezpiecznej POLFLEX.