Strona główna >> Oferta >> >> Projektowanie

Projektowanie placów zabaw

Wykonujemy:

- kompleksowe projekty zagospodarowania placów zabaw na potrzeby przedszkoli, szkół, gmin, spółdzielni

- kosztorysy

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- dokonujemy zgłoszeń prac budowlanych

- zapewniamy pomoc techniczną projektantom

Certyfikaty

2 1